מדיניות הציות והאכיפה של טבע נגד שחיתות

הקוד האתי של טבע מתווה את הסטנדרטים האתיים הגבוהים אשר טבע מצפה כי הדירקטורים, נושאי המשרה שלה והעובדים שלה יפעלו לפיהם. הקוד גם מורה כי הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים של טבע יפעלו בהתאם לכל החוקים, ובכלל זה החוק האמריקאי למניעת שחיתות וחוקים מקומיים אחרים.
 
טבע מצפה לאותם הסטנדרטים הגבוהים הללו של התנהגות גם מכל הצדדים השלישיים הפועלים מטעמה של טבע.
 
המדיניות הגלובלית נגד שחיתות המובאת כאן נועדה להשלים הקוד של טבע להתנהגות. מדיניות זו מתווה את הסטנדרטים המינימליים הגלובליים הנדרשים על מנת להבטיח כי פעילותה של טבע מתנהלת בצורה אתית וביושרה מלאה.

טבע מספקת הדרכה גלובלית לכל העובדים והמנהלים ברחבי העולם כדי לתמוך באופן גלובאלי במאבק נגד השחיתות.