מעורבות חברתית

אחריות חברתית בטבע ישראל היא לא רק סיסמא, אלא דרך חיים. בטבע, תחושת אחריות ורגישות לאדם ולסביבה בה אנו פועלים היא חלק בלתי נפרד מהעשייה.

המעורבות החברתית באה לידי ביטוי בערוצים שונים, החל מקשר עם עמותות חולים, דרך העסקת עובדים עם צרכים מיוחדים וכלה בהתנדבות עובדים.

התנדבות עובדים נעשית בסמוך לאתרי טבע ויחד עם שותפים קהילתיים, ביניהם: עמותת אור שלום , עמותת צ.ב.ע, מועדונית טבע של רווחת נתניה ועוד.

מדי שנה אנו שמים לנו למטרה להרחיב את מעורבותינו בקהילה ואת מספר העובדים הלוקחים חלק בעשייה.
ערכי הליבה של טבע אשר מנחים אותה בעסקיה: מצוינות, מנהיגות וחדשנות – מנחים אותנו גם בפעילות למען הקהילה.

אנו מאמינים כי ההשקעה בקהילה היא זו אשר תוביל אותנו ליצירת חברה ישראלית חזקה ובריאה יותר.