עזרה (חלון חדש)
חזור לאתר
שגיאה

שגיאה

Could not load file or assembly 'Recaptcha, Version=1.0.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9afc4d65b28c38c2' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

פתור בעיות ב- Microsoft SharePoint Foundation.

מזהה התאמה: 36e0c37b-5b25-43dc-ba78-0961c8815767

תאריך ושעה: 18/06/2018 01:01:38