עזרה (חלון חדש)
חזור לאתר
שגיאה

שגיאה

Could not load file or assembly 'Recaptcha, Version=1.0.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9afc4d65b28c38c2' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

פתור בעיות ב- Microsoft SharePoint Foundation.

מזהה התאמה: 4154edcb-27c2-4b50-9d55-5e600627c71c

תאריך ושעה: 21/06/2018 10:53:59